Adatvédelmi tájékoztató

Örömünkre szolgál, hogy meglátogattad a Carbleet.


Ha új autóvásárlás előtt állsz, reméljük sok hasznos tanáccsal tudunk szolgálni Neked és családodnak abban, hogy megtaláld a számodra legmegfelelőbb új autódat.


Ha kiválasztottad a következő új autód, egyszerűen kérhetsz árajánlatot a Carblee platformján keresztül a velünk szerződött - Márkakereskedésektől.


Olvass többet rólunk és csapatunkról! http://www.carblee.com/teamA Carblee (https://www.carblee.com), egy új autó vásárlós platform, amely lehetővé teszi a Felhasználói számára, hogy egy egyszerű gombnyomással kérjenek árajánlatokat az autóra, amit szeretnének megvásárolni.


A beérkező árajánlatkéréseket Carblee Kft. továbbítja a Márkakereskedések felé, majd a visszaérkező ajánlatokat összesíti és továbbítja a Felhasználónak, így a Felhasználó könnyen kiválaszthatja a számára legmegfelelőbbet.


1. Az adatkezelés a Carblee Korlátolt Felelősségű Társaság (Carblee Kft., a továbbiakban: Adatkezelő) által kizárólagos használati jog alapján üzemeltetett platformon, a https://www.carblee.com -on és a hozzá tartozó blogon, a www.blog.carblee.com -on történő adatgyűjtésre vonatkozik.


Az általad megadott adatokat önkéntesen, saját elhatározásodból bocsátod a rendelkezésünkre és mi csak a tájékoztatóban meghatározott adatkezelési célra fogjuk felhasználni.


Ahhoz, hogy igénybe vedd szolgáltatásunkat, szükséges pár személyes adatod megadása, mint például a neved, email címed, telefonszámod, a helység neve, ahonnan kéred az árajánaltot. Amennyiben ezeket nem adod meg, a szolgáltatásunkat egyáltalán nem, vagy csak részben fogod tudod igénybe venni.Az Adatkezelő főbb adatai, kapcsolattartó, kapcsolat:

 • Név: Carblee Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Carblee Kft.)
 • Cégjegyzékszám: 01-09-336904
 • Adószám: 26644868-2-41
 • Közösségi adószám: HU26644868
 • Statisztikai számjel: 26644868-6312-113-01
 • Székhely és postacím: 1138 Budapest, Viza utca 11. 2. em 5. ajtó
 • Ügyvezető(k): Dr. Kása Ágnes és Rita Nabil Shaker Amro
 • Adatvédelmi felelős: Dr. Kása Ágnes
 • email: admin@carblee.com
 • telefonszám: 06-30/862-0629

2. Az adatvédelmi tájékoztatónk a jelenleg hatályos törvényünk, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Info tv.), valamint a Európai Uniós általános adatvédelmi rendelet, a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelet, a GDPR figyelembevételével készült.


Az adatvédelmi tájékoztatónk célja, hogy meghatározzuk az adatok kezelésére vonatkozó alapvető szabályokat és a jogszabályi megfelelés mellett az adataidat az adatkezelés során a legteljesebb körültekintéssel tudjuk kezelni.


Kérünk szánj rá időd, hogy megismerd az adatkezelésünk alapvető szabályait!


Tiszteletben tartjuk a magánszférádat, az adataidat nálunk biztonságban tudhatod.


3. Az adatkezelésre vonatkozó fogalom meghatározások:

Személyes adat: természetes személyek azonosítására szolgáló bármilyen adat, információ, ami lehet például név, azonosító szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy természetes személy, fizikai, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező


Adatkezelő: az a természetes, vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely önállóan, vagy másokkal együtt adatokat kezel, meghatározza az adatkezelés célját, az adatkezelésre vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja


Adatkezelés: az adaton végzett bármilyen művelet, vagy műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése, megsemmisítése


Adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele


Adattörlés: az adat felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállítása többé nem lehetséges


Adatmegsemmisítés: az adatot tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése


Adatfeldolgozás: az adatkezelő megbízásából vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó által végzett adatkezelési műveletek összessége


Adatállomány: egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége


Hozzájárulás: a természetes személy akaratának önkéntes, határozott és megfelelő tájékoztatáson alapuló egyértelmű kinyilvánítása, hogy a beleegyezését adja az általa megadott adatok kezeléséhez


Felhasználó: az a természetes személy, aki a Carblee Kft. által üzemeltetett weboldalon keresztül árajánlatot kér, vagy az admin@carblee.com email címen keresztül a Carblee Kft.-vel felveszi a kapcsolatot


Adattárolás időtartama: az adatokat az adatkezelő addig tárolja, ameddig szükséges ahhoz, hogy a Felhasználó a weboldalon elérhető szolgáltatásokat igénybe tudja venni, használni kívánja, valamint addig, míg a Felhasználó nem kéri adatainak törlését


4. Az Adatkezelő által gyűjtött adatok köre:

a) A platform használatához és az azon történő böngészéshez nincs szükség arra, hogy bármilyen adatot a rendelkezésünkre bocsáss, keresgélj bátran, válogass és légy a blogunkon megjelenő cikkek visszatérő olvasója.


Azonban, ha már a böngészésédnek célja van és az általad kiszemelt új autóra árajánlatot is szeretnél kérni, az árajánlat kérés gombra kattintva meg kell adnod pár adatot ahhoz, hogy árajánlatkérésedet a rendszer továbbítani tudja Nekünk!

Ez még nem regisztráció és még személyes Fiókot sem tudsz létrehozni, azonban hamarosan a további fejlesztésekkel az is elérhetővé válik. Akkor az adatvédelmi tájékoztatót is ennek megfelelően módosítani fogjuk.

Az űrlap kitöltése során meg kell adnod a neved, email címed, telefonszámod, és a helyiség, város nevét, ahol élsz. Ezen adatok fontosak a Veled történő kapcsolattartásban.

Az email címedre meg tudjuk küldeni a Márkakereskedések által küldött ajánlatok összesített listáját.


Az általad megadott telefonszámon szakértő Kollegánk felveszi veled a kapcsolatot az árajánlat kérést követő legrövidebb időn belül. Segít az árajánlatkérés folyamatában, valamint Veled együttműködve a számodra a lehető legjobb ajánlat kiválasztásában. Célunk, hogy teljeskörű tájékoztatást kaphass a felmerülő kérdéseidre.


A város, helység neve pedig azért fontos, hogy az árajánlatodat a hozzád legközelebbi Márkakereskedésekbe is el tudjuk juttatni.


Bármikor kérheted az általad megadott adatok törlését rendszerünkből!


b) Amennyiben csak érdeklődnél, kérdésed van, az admin@carblee.com email címen történő megkeresés során a következő adatokat kell megadnod: Név, email cím, vagy telefonszám. Telefonszám megadása itt nem kötelező! Ilyen esetben csak akkor hívunk fel, ha külön kéred!


c) A személyes adatokon túl gyűjtünk minden olyan adatot is, ami nem természetes személyekhez köthető, mint például minden nyilvános adatot az autómárkákról, valamint a velünk szerződött Márkakereskedések címét, telefonszámát és email címét, weboldal címét.

5. Az Adatkezelő által nyújtott szolgáltatások köre

Mindazon szolgáltatások, amelyek a Carblee Kft. által üzemeltetett weboldalon keresztül elérhetők a Felhasználók részére.

Elsősorban a Felhasználónak a weboldalon keresztül - az Általános Szerződési Feltételekben foglaltak szerint - új autóvásárlás céljából árajánlat kérések továbbítására van lehetősége, mely a Carblee Kft. rendszerén keresztül történik és melyben a Carblee Kft. közvetítői feladatot lát el.

Az árajánlatkéréseket a Carblee Kft. a szerződött Márkakereskedéseknek megküldi, mely során a személyes adatok nem kerülnek továbbításra.


Másodsorban az admin@carblee.com email címen keresztül kérdéseket tehetnek fel, tanácsokat kérhetnek autós szakértőnktől akár a kiválasztani kívánt autóval kapcsolatban, akár arról, hogy az általa támasztott követelményeknek melyek azok az autók, amik megfelelnek. Lényeges segítség az autóválasztás folyamatában a célzott keresés, vagy az, hogy le lehet a keresett modellek számát csökkenteni. Forduljon hozzánk bizalommal!


A weboldalon minden szolgáltatás a Felhasználónak, azaz Neked ingyenes, azonban felhívom a figyelmed, hogy az Adatvédelmi tájékoztató elfogadásával hozzájárulsz ahhoz, hogy a neved, email címed, telefonszámod, valamint a helység, város nevét, ahol élsz a rendszerünk tárolja és saját magunk, a Carblee Kft. részére az új autó eladásokkal kapcsolatos statiksztikák készítéséhez felhasználhassuk.

6. A Felhasználóként jogosult vagy:

 • - tájékoztatást kapni az adatkezeléssel összefüggő tényekről (előzetes tájékozódáshoz való jog),
 • - kérelmedre hozzáférni a személyes adataid és az azok kezelésével összefüggő információkhoz (hozzáféréshez való jog),
 • kérheted a személyes adataidban történt változások kijavítását (helyesbítéshez való jog),
 • - kérheted, hogy a személyes adataid kezelését korlátozzuk (az adatkezelés korlátozásához való jog),
 • - kérheted, hogy a személyes adataidat töröljük (törléshez való jog).

A jogaid érvényesülésének elősegítése érdekében megfelelő műszaki és szervezési intézkedéseket teszünk, így különösen

- az értesítéseket és tájékoztatásokat könnyen hozzáférhető és olvasható formában, közérthetően megfogalmazott tartalommal teljesítjük, és

- az általad benyújtott kérelmeket annak benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, de legfeljebb huszonöt napon belül elbíráljuk és döntésünkről írásban, vagy ha a kérelmet elektronikus úton nyújtottad be, elektronikus úton értesítsünk.


A fentebb meghatározott jogok érvényesülésével kapcsolatban a meghatározott feladatait díjmentesen látjuk el.

7. Felhasználó kötelezettségei:

A Carblee Kft.-n keresztül küldött árajánlatkérések a Felhasználók számára ingyenesek. Cégünk a Márkakereskedésekkel szerződéses kapcsolatban áll és az árajánlatkéréseket - a személyes adatok továbbküldése nélkül - hozzájuk továbbítjuk, az árajánlatokat ők adják.


Kérjük Felhasználóinkat arra, hogy kiemelt figyelmet fordítsanak a megadott személyes adatok pontosságára, mert hibásan megadott adatok esetén az árajánlatkéréseket nem fogjuk tudni feldolgozni és továbbítani.


A fentiekre tekintettel felhívom a Felhasználók figyelmét, hogy valótlan árajánlat kéréseket ne küldjenek!


Az árajánlat kérések mögött valós vásárlási szándék legyen!


Valótlan adatokkal ne küldjenek árajánlat kéréseket, a telefonszám is olyan szám legyen, ami az árajánlatkérőhöz tartozik és azon a számon munkanapokon munkaidőben elérhető.


A Carblee Kft. szolgáltatásait csak 18 évet betöltött magánszemélyek, kis- és középvállalkozások részére nyújtja!

8. Adatkezelő kötelezettségei, Adattovábbítás és adatok tárolása

A Felhasználók adatait az Info tv.-ben meghatározott szabályok szerint kezeli, saját adatbázisában tárolja (Amazon webszerveren).

A weboldalak üzemeltetése során titkosított https protokollt használunk.


Az adatkezelés jogszerűségének biztosítása érdekében az adatkezelés összes körülményéhez, így különösen céljához, valamint az érintettek alapvető jogainak érvényesülését az adatkezelés által fenyegető kockázatokhoz igazodó műszaki és szervezési intézkedéseket teszünk. Ezeket az intézkedéseket rendszeresen felülvizsgáljuk és szükség esetén megfelelően módosítjuk.


Adattovábbítási tevékenységet nem végzünk. Harmadik személy számára hozzáférhetővé nem tesszük, nyilvánosságra nem hozzuk.


Azonban, az aki az általunk kezelt személyes adatokhoz adatfeldolgozóként, vagy az irányításunk alatt más módon jogszerűen hozzáférhet - ha törvény, nemzetközi szerződés vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusa ettől eltérően nem rendelkezik - a hozzáféréssel érintett személyes adatokkal kizárólag az utasításunkban meghatározott műveletek végzésére jogosult.

9. Egyéb rendelkezések

A weboldalon a tartalmak olvasása közben találsz majd más weboldalakra irányító linkeket. Ezen weboldalakra az adatkezelő adatvédelmi tájékoztatója nem terjed ki.


Kérünk Benneteket, hogy ezen weboldalakon is tájékozódjatok az adatvédelmi szabályokról személyes adataitok biztonsága érdekében.

10. Adatvédelmi incidens

“Adatvédelmi incidens: Az adatbiztonság olyan sérelme, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisülését, elvesztését, módosulását, jogosulatlan továbbítását vagy nyilvánosságra hozatalát, vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.”


Amennyiben jogellenes adatkezelést tapasztalsz, a jogi eljárás kezdeményezése előtt célszerű panaszod először Nekünk elküldened a 1. pontban foglalt elérhetőségeken, akár írásban postai úton, akár emailen keresztül, valamint telefonon.


Mindent megteszünk annak érdekében, hogy a jogellenes adatkezelésre irányuló tevékenységet megszüntessük, a jogszerű adatkezelést helyreállítsuk, továbbá a felmerült problémát haladéktalanul megoldjuk.


Panasz benyújtásával élhetsz a felügyeleti hatósághoz is és vizsgálatot kezdeményezhetsz abban az esetben, ha személyes adataidnak kezelésével kapcsolatban jogsérelem ért, vagy annak közvetlen veszélye áll fenn.


Felügyeleti Hatóság, akihez fordulhatsz:


Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

 • Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
 • Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
 • E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
 • Telefon: +36 (1) 391-1400
 • Fax: +36 (1) 391-1410

A tapasztalt jogellenes adatkezelés esetén bíróság előtt polgári pert is kezdeményezhetsz. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – a Felhasználó választása szerint – a lakóhelyed szerinti törvényszék előtt is megindítható. (Info tv. 22-23.§)

11. Adatbiztonsági intézkedések

A kockázat mértékének megfelelő technikai és szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítjuk a Felhasználó adatainak biztonságát, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet, ideértve a személyes adatok kezelésére használt informatikai rendszerek és eszközök bizalmas jellegének biztosítását, integritást, rendelkezésre állását és ellenálló képességét. (pl: Tűzfalak, Titkosítás….stb)

12. A Tájékoztató felülvizsgálata, módosítása

A fentiekre tekintettel, valamint arra, hogy az adatkezelés körülményei, és törvényi szabályai időről-időre megváltozhatnak, valamint arra, hogy az adatkezelő cég további fejlesztéseket eszközöl, vagy az adatkezelést új célokkal egészíti ki, ezért fenntartjuk magunknak a jogot, hogy ezen tájékoztatóját módosítsuk, kiegészítsük.


Ezen módosításokról a Felhasználót a megadott email elérhetőségeken, valamint a weboldalon keresztül is tájékoztatjuk.


Budapest, 2019. november 20.